Uzyskanie świadectwa AEO

22 Październik 2010 01:44

Firma "NOMET" Sp. z o.o. uzyskała 21.10.2010 świadectwo AEO nr PLAEOC430000100012 wydane przez Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Korzyści wynikające z posiadania statusu AEO
Status AEO przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany w całej Wspólnocie.
Status AEO uprawnia do korzystania z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony i/lub z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych.
W zakresie kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony przedsiębiorca może korzystać z następujących ułatwień:

  • podlega mniejszej niż inni przedsiębiorcy liczbie kontroli fizycznej i kontroli dokumentów,
  • w przypadku wytypowania go do kontroli przeprowadzana jest ona w sposób priorytetowy,
  • uprawnienia do wcześniejszego powiadomienia o wytypowaniu przesyłki do kontroli,
  • uprawnienia do składania przywozowej deklaracji skróconej z ograniczonym zakresem danych bezpieczeństwa,
  • możliwości wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd celny.

W przypadku złożenia przez AEO wniosku o stosowanie uproszczeń enumeratywnie wymienionych w art. 14b ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego organy celne nie badają ponownie tych warunków, które już były badane przy przyznawaniu świadectwa AEO.

Dyrekcja Generalna do spraw Ceł i Podatków © Unia Europejska, 2007-2010

Wróć

Facebook